עיריית רחובות - מערכת מקוונת להגשת בקשות תמיכה לשנת העבודה 2021

שלום וברוכים הבאים למערכת המקוונת להגשת בקשות תמיכה של  עיריית רחובות

תהליך הגשת בקשות התמיכה הוא בהתאם לנוהל תמיכות שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2006

רשאים להגיש בקשות תמיכה אך ורק עמותות הפעילות בתחום המוניציפלי של העיר בתחומים חינוך, דת, ספורט, תנועות נוער, תרבות, אומנות, רווחה ובריאות

הרשימה המלאה של התחומים הנתמכים – ומועד סגירת הגשת הבקשות  –  בחלקו התחתון של עמוד זה.

מתן התמיכה כפוף לאישור תקציב העירייה. יודגש כי אין ודאות שיקבע תקציב לנושא התמיכה או גובה שיעורו. מתן התמיכה כפוף למילוי הוראות ותנאי נוהל משרד הפנים.

ניתן להגיש בקשות תמיכה מתקציב 2021 באמצעות המערכת המקוונת עד לא יאוחר מיום 30/06/2021. לא יאושרו בקשות שתוגשנה לאחר מועד זה.

שימוש במערכת מחייב חיבור מהיר לאינטרנט ושימוש במחשב אישי המצויד בדפדפנים עדכניים מסוג Google Chrome או מסוג Microsoft Edge בלבד. שימוש בדפדפנים אחרים או בגלישה באמצעות טלפון נייד עלולים לשבש את תהליך הגשת המועמדות לקבלת תמיכה.

לתמיכה בהעלאת פרטים ומסמכים למערכת, ניתן לפנות אלינו באמצעות הקישור שבתחתית העמוד. כל פניה תיענה.

כניסת עמותות להגשת תמיכה מתקציב עיריית רחובות לשנת 2021

כניסה לעדכון בקשת תמיכה קיימת שהוגשה בשנת 2021

תחומי תמיכות זמינים להגשה:

  • מוסדות ציבור כלליים פתוח להגשת מועמדות עד 01/07/2021
  • מוסדות ציבור בתחום החינוך פתוח להגשת מועמדות עד 01/07/2021
  • הפצת תורה ויהדות פתוח להגשת מועמדות עד 01/07/2021
  • תנועות נוער פתוח להגשת מועמדות עד 01/07/2021
  • בתי כנסת ומרכזים קהילתיים פתוח להגשת מועמדות עד 01/07/2021
  • כוללים פתוח להגשת מועמדות עד 01/07/2021
  • ספורט פתוח להגשת מועמדות עד 01/07/2021
טוען…