עיריית רחובות - מערכת מקוונת להגשת בקשות תמיכה לשנת העבודה 2022

שלום וברוכים הבאים למערכת המקוונת להגשת בקשות תמיכה של  עיריית רחובות

רשימה המלאה של התחומים הנתמכים – ומועד סגירת הגשת הבקשות – מפורטים בחלקו התחתון של עמוד זה.

תהליך הגשת בקשות התמיכה הוא בהתאם לנוהל תמיכות שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2006

מתן התמיכה כפוף לאישור תקציב העירייה. יודגש כי אין ודאות שיקבע תקציב לנושא התמיכה או גובה שיעורו. מתן התמיכה כפוף למילוי הוראות ותנאי נוהל משרד הפנים.

ניתן להגיש בקשות תמיכה מתקציב 2022 באמצעות המערכת המקוונת עד לא יאוחר מיום 27/4/2022. לא יאושרו בקשות שתוגשנה לאחר מועד זה.

עמותה שמבקשת תמיכה במספר תחומים כגון: חינוך,כולל/בית כנסת וכדומה, חובה עליה להגיש מסמכים מלאים עבור כל תחום בנפרד.

שימוש במערכת מחייב חיבור מהיר לאינטרנט ושימוש במחשב אישי המצויד בדפדפנים עדכניים מסוג Google Chrome או מסוג Microsoft Edge בלבד. שימוש בדפדפנים אחרים או בגלישה באמצעות טלפון נייד עלולים לשבש את תהליך הגשת המועמדות לקבלת תמיכה.

לתמיכה בהעלאת פרטים ומסמכים למערכת, ניתן לפנות אלינו באמצעות הקישור שבתחתית העמוד. כל פניה תיענה.

כניסת עמותות להגשת תמיכה מתקציב עיריית רחובות לשנת 2022

המערכת סגורה לרישום.

כניסה לעדכון בקשת תמיכה קיימת שהוגשה בשנת 2022

טוען…