עיריית רחובות - מערכת מקוונת להגשת בקשות תמיכה לשנת העבודה 2021

שלום וברוכים הבאים למערכת המקוונת להגשת בקשות תמיכה של  עיריית רחובות

תהליך הגשת בקשות התמיכה הוא בהתאם לנוהל תמיכות שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2006

בימים אלה נבדקות ההקצאות והשלמות המידע על ידי העירייה, את המענה על בקשות התיקון יש להעביר ישירות למייל daniela@rehovot.muni.il

כניסת עמותות להגשת תמיכה מתקציב עיריית רחובות לשנת 2021

המערכת סגורה לרישום.

כניסה לעדכון בקשת תמיכה קיימת שהוגשה בשנת 2021

טוען…